Iso 9001/2008

Molviku je u rujnu 2010.g recertifikacijskim auditom sustava kvalitete, dosadašnji ISO certifikat 9001:2000 zamijenjen novim certifikatom ISO 9001:2008. Certifikat je izdan od strane međunarodne certifikacijske kuće SGS.