Aluminijske tube

 

 

Aluminijske tube –UVIJEK SIGURAN ODABIR !

Najvažnija osobina aluminijske tube su upravo njena barijerna svojstva. Aluminij je nepropusan na svjetlo i zrak, te otporan na vrućinu i koroziju. Onemogućava pristup bakterijama, mikrobima i ostalim potencijalno štetnim tvarima. Istovremeno, vrlo hlapljive komponente pastoze koja se nalazi u tube ne mogu ispariti. To znači da dragocijeni osjetljivi sastojci ostaju djelotvorni kroz duži vremenski period, te je moguće izbjeći upotrebu konzervansa.

S obzirom da su aluminijske tube otporne na vrućinu i stvaraju optimalni preduvjet za sterilno rukovanje u cijelom lancu, idealna su forma pakiranja u raznim industrijama odnosno za svaku aplikaciju gdje su sigurnost proizvoda, te visoki standard i higijena posebno važni. Proizvodnja tuba u čistim sobama danas je već dio svakodnevne prakse, čime se kupcu garantira najveći mogući stupanj čistoće pakiranja od početka do kraja.

U Molviku proizvodimo :

  1. ALU TUBE ZA FARMACEUTSKU INDUSRIJU
  2. ALU TUBE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU
  3. ALU TUBE ZA KOZMETIČKU INDUSTRIJU 
  4. ALU TUBE ZA VETERINARSKU INDUSTRIJU
  5. ALU TUBE ZA KEMIJSKU INDUSTRIJU